NAJNOVIJE

Šta je IPA

Šta je IPA ?

Međunarodno policijsko udruženje IPA (International Police Association) je strukovna organizacija policajaca, koja okuplja preko 400.000 članova u 62 zemlje svijeta.

ZAŠTIČENA MEĐUNARODNA IPA OZNAKA  IPA je jedina međunarodna strukovna organizacija policajaca, kako aktivnih tako i penzionisanih bez obzira na funkciju, rang, religiju, pol, nacionalnost, rasu…

  IPA je politički i poslovno potpuno nezavisna i nevezana ni za jednu drugu organizaciju ili udruženje.

  IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između policajaca i za uspostavljanje mogućnosti međusobne izmene strukovnih iskustava.

  IPA je registrovana na temelju svojih ciljeva pri Savjetu Evrope i UN sa savjetodavnim statusom kao međunarodna organizacija.

PA je međunarodna nepolitička strukovna organizacija policajaca, koja nije vezana za niti jednu drugu organizaciju ili instituciju: preko udruženja članovi razmjenjuju informacije i strukovna iskustva. Namjera IPA-e je između ostalog da s javnim djelovanjem policajaca pozitivno utječe na odnose između građana i policajaca. IPA nudi pomoć članovima i članovima njihovih obitelji koji nađu u problemima i krizi.

Ciljevi IPA-e

Ciljevi ove organizacije su:

   podsticanje razmene profesionalnog iskustva,

   podsticanje prijateljstva policajaca između zemalja članica,

   poboljšanje odnosa između policije i javnog mnjenja,

   podsticanje socijalno-humanitarnih aktivnosti,

   podsticanje kulturno-sportske saradnje policajaca zemalja članica.

 Aktivnosti

IPA organizacija organizuje sledeće aktivnosti:

   programske kurseve za policajce u trening centru u Gimbornu (Nemačka),

   međunarodne seminare vezane za policijsku profesiju i problematiku,

   organizuje susrete policajaca zemalja članica u cilju razmene profesionalnih iskustava po raznim pitanjima,

   organizuje boravak u IPA kućama (mini hoteli) za članove IPA organizacije po veoma pristupačnim cenama,

   organizuje kulturno-sportsku saradnju policajaca zemalja članica,

   prikuplja humanitarnu pomoć policajcima članovima IPA organizacije  koji su stradali u prirodnim katastrofama, bolestima i sl.

   stipendira talentovane učenike i studente sa nedovoljnim primanjima.

Istorija IPA-e

IPA – Međunarodno policijsko udruženje osnovano je 1. januara 1950. godine na inicijativu policijskog narednika iz Lincolnshirea u Engleskoj, Arthura Troopa, koji je imao želju stvoriti vezu između prijateljstva i međunarodne saradnje među policijskim službenicima širom svijeta.

Arthur Troop rođen je 15. decembra 1914. godine u Lincolnu u Engleskoj gdje je proveo djetinstvo i pohađao osnovnu i srednju školu. Započeo je raditi kao mehaničar, ali je vrlo brzo pronašao zanimanje u drugim stvarima. Studirao je na Sveučilištu u Ruskinu, Oxfordu, i diplomirao ekonomiju i društvene znanosti. Tokom studiranja dodatno je završio trogodišnji studij ruske istorije, nakon čega mu je, 1934. godine, dodjeljeno studijsko putovanje u Moskvu i Lenjingrad. Nakon toga, slijedi dvogodišnji studij agrikulture na Višoj poljoprivrednoj školi Avoncroft u Vale of Eveshamu, Worcestershireu.

Dana 19. jula 1936. godine pristupio je policiji u Lincolnshireu gdje je vršioo dužnosti u raznim odjelima i specijalizirao cestovni promet. Odmah nakon II. Svjetskog rata, Arthur je zadao sebi zadatak osnivanja Svjetske prijateljske organizaciji za policijske službenike (World Friendship Organisation for police officers). Uvijek je gajio veliku vjeru u ljude koji razgovaraju, nasuprot, da se bore jedan protiv drugoga, i uvijek je vjerovao u pozitivne strane prijateljstva. Ali u to vrijeme, smatrali su ga ekscentrikom i nalazio je na veliki otpor od strane načelnika policije i ministarstva unutarnjih poslova.
U vremenu od 1948 – 1949 ostvareni su kontakti s prijateljima iz policije u zemlji i inozemstvu, i 1949. godine objavljio je članak u British Police Review pod pseudonimom “Aytee”. Nakon pozitivnog odjeka, Arthur je bio uvjeren da mora nastaviti s radom, i tako je dana 1. januara 1950. godine osnovana IPA (International Police Association) – Međunarodno policijsko udruženje. Arthur Troop postao je prvi generalni tajnik IPA – Sekcije Ujedinjenog Kraljevstva. Njegov cilj bio je stvoriti organizaciju koji će se razvijati na socijalnom, kulturnom i profesionalnom odnosu među članovima, u okruženju bez obzira na funkciju, zvanje, jezik, spol, rasu, religiju i svjetovni nazor. Njegov cilj postao je stvarnost!

Pomoću prvih članova uporno je radio na osnivanju drugih nacionalnih sekcija, i tako je vrlo brzo “IPA poruka” našla podno tlo za osnivanje brojnih sekcija širom svijeta. Uskoro osnovane su sekcije u većini zemalja Zapadne Europe, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Australazije. 1955. godine na prvom Međunarodnom zasjedanju Upravnog odbora u Parizu, Arthur Troop posato je prvi međunarodni generalni tajnik, i održao se na poziciji do 1966. godine kada je zatražio razrješenje dužnosti zbog osobnih razloga.

Nakon ostvarenih ciljeva Arthura Troopa u stvaranju najveće svjetske organizacije policajaca, odnos vlasti prema IPA su se promjenile. Tako je 1965. godine na rođendan kraljice Elisabeth II, Arthuru Troopu dodjeljena medalja “Britanske Imperije” (British Empire Medal) za njegov rad na osnivanju IPA-a. U godinama koje slijede dodjeljena su mu brojna visoka odličja i priznanja u inozemstvu, u koja se u ubrajaju: počasni doktorat Kanade; “Križ Časti” od presjednika Republike Austrije; i povodom otkrivanja kipa Arthura Troopa u Mađarskoj 1998. godine, dodjeljen mu je “Zlatni Križ Mađarske”. .

Nakon odlaska u mirovinu 1966. godine, želja Arthura Troopa da nastavi pomagati drugima se nastavila. Tako se aktivirao u Odjel za socijalnu skrb Lincolnshirea, kao socijalni radnik za slijepe osobe, i tako ponovno osvojio brojna nacionalna priznanja za dobrotvorni rad. Čak i vrijeme njegove oboljenja, zajedno sa svojom suprugom Marjorie, nastavio je voditi Stamford klub za slijepe.

Političke promjene u Istočnoj Europi postale su pokretač intenzivnog razvoja IPA-a u tom dijelu svijeta. Kao bivši član Međunarodnog upravnog odbora IPA-a, Arthur je redovito posjećivao međunarodne sastanke, gdje je njegov savjet bio vrednovan i očekivan. 1985. godine na XI. Svjetskom kongresu, posato je prvi kojemu je dodjeljena “Zlatna Medalja” udruženja. 1995. godine na 26. IEC konfereneciji u Beču dodjeljena mu je “IPA Svjetska policijska nagrada” (IPA World Police Prize).

Unatoč ozbiljnoj srčanoj bolesti, Arthur se pripremao za 50. obljetnicu svjetske kongresa IPA-a, koja se održala u Bournemouthu 2000. godine. Njezina visost, princeza Anne, na svečanom otvaranju odala je počast “čovjeku iz Lincolnshirea” za upornost i energičanost u stvaranju IPA – Međunarodnog policijskog udruženja.

Dana 22. lipnja 2000. godine, Arthur i Marjorie proslavili su 60. obljetnicu vjenčanja. Nažalost nedugo nakon toga, poslije duge bolesti, Arthur Troop preminuo je u snu u popodnevim satima dana 30. novembra 2000. godine. Arthur je bio obični policijski službenik s vizijom koju je ostvario na način da je osnovao najveću policijsku organizaciju na svijetu.

Njegove ideje još uvijek žive i danas!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.